Follow by Email

Wednesday, August 15, 2012

"Во Театарот на Cветот" In The Theater of the World translated into Macedonian

--> Во Театарот на Cветот  е антички историски, илустрирани роман преведен на македонски јазик од Aнглиски од Дарко Миовски.   --> Романот се чита како мемоари за Александар Македонски, така Александар самиот раскажува за својот живот на возраст од 13 до 20. Романот е интимно патување во калење на македонскиот воин-принц. Читателот ги истражува настаните и неговото семејство и пријателските односи што го обликувале него, "вешто обезбедување увид во неговиот живот како што повеќето фасцинантни тинејџери во  античката историјата, на начин што тинејџерите денес може лесно да го сфатат." (Канада Newswire Прес - Соопштение за медиумите "нов роман нуди уникатна перспектива за создавањето на Александар Велики", 10 април 2012 година).

http://www.cbenjamintracy.com/